Grom

17 tekstów – auto­rem jest Grom.

Cza­sem spoj­rze­nie do­tyka czu­lej niż dłonie,
bo to mu­si wystarczyć... 

myśl
zebrała 118 fiszek • 15 maja 2014, 20:54

W no­cy wszys­tko zda­je się lżej­sze, dopóki dzień nie zaświ­ta ciężarem. 

myśl
zebrała 177 fiszek • 10 lutego 2014, 06:16

Naj­piękniej­sze uśmie­chy serc , to te związa­ne intymnością. 

myśl
zebrała 183 fiszki • 16 sierpnia 2013, 23:35

Prag­niesz - ry­zykuj spełnienie. 

myśl
zebrała 167 fiszek • 14 sierpnia 2013, 06:21

Słowa nie zmienią nic, dopóki czy­ny mają głos. 

myśl
zebrała 156 fiszek • 6 sierpnia 2013, 05:28

Spełnieni lśnią szczęściem, rozżale­ni życiem blakną goryczą... 

myśl
zebrała 143 fiszki • 13 lipca 2013, 06:18

Cias­ne umysły szczęście in­nych uwiera. 

myśl dnia z 14 lipca 2017 roku
zebrała 149 fiszek • 9 lipca 2013, 06:29

Kochaj­my. Miłość tak wiele zmienia. 

myśl
zebrała 138 fiszek • 3 lipca 2013, 07:19

Nie­szczęśni, którzy muszą wstydzić się swoich słów - na­wet sa­mi przed sobą. 

myśl
zebrała 129 fiszek • 30 czerwca 2013, 06:22

Niekocha­ni, głod­ni miłości, a tak okrutni... 

myśl
zebrała 120 fiszek • 27 czerwca 2013, 06:13
Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Grom

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Znajomi
Ulubieni
Aktywność